Raporty na temat mHealth

W celu realizacji swoich zadań Wydawnictwo Interaktywne Medutools cały czas monitoruje i śledzi rynek, zarówno krajowy jak i międzynarodowy. Zwracamy szczególną uwagę na rynek urządzeń mobilnych.

Rynek ten wykazuje jeden z najbardziej dynamicznych wzrostów pod względem zarówno produkcji nowych urządzeń, ich zakupu, zaś czas „życia” pojedynczego urządzenia jest jednym z najkrótszych (średni czas wymiany urządzenia to w Polsce okres trwania umowy z dostawcą usług telekomunikacyjnych, tj. 2 lata). Szczegółowe dane wynikające z analizy runku urządzeń i aplikacji przekazujemy naszym Klientom.

Analiza rynku krajowego

Wybrane zagadnienia omawiamy poniżej, rozpoczynając od zestawienia ilości zakupów urządzeń mobilnych na rynku krajowym.

Ilość zakupów w Polsce:

smartfony w 2010 rok 540 tys. rocznie
 prognoza na rok 2015 1 milion kwartalnie
 tablety w 2010 roku  100 tys. rocznie
 prognoza na rok 2015  320 tys. kwartalnie

Statystyka światowa

Średni wiek kupujących:

  • 35-44 lata

Kto korzysta?

  • stanowisko kierownicze, wolne zawody, pracownicy umysłowi, studenci, uczniowie

Wartość globalnego rynku aplikacji mobilnych (2017):

  • 27 mld dolarów

Szacowana liczba pobrań aplikacji mobilnych (2015):

  • 120 mld

Analiza desk research

Warto zwrócić uwagę na wybrane zagadnienia z przygotowanej przez Medutools analizy rynku urządzeń mobilnych w kontekście medycznym. Z wykorzystaniem metody desk research przeprowadziliśmy badania rynku dla produktów będących aplikacjami mobilnymi wykorzystującymi wiedzę medyczną. Uzyskano następujące wyniki:

Telefon komórkowy jako medium reklamowe umożliwia bardzo precyzyjne dotarcie do klienta. Ponad 70 proc. osób nigdy nie wyłącza telefonu komórkowego. Osoby korzystające z mobilnego Internetu i urządzeń mobilnych to wyjątkowa atrakcyjna grupa docelowa dla reklamodawców, konsumenci w wieku: 35-54 lata (36 proc.), 25-34 lata (32 proc.), 18-24 lata (16 proc.), pracujący zawodowo, lubiący nowości, dynamiczni. Reklama dostarczana za pośrednictwem telefonu komórkowego znajduje się w początkowej fazie rozwoju, jest więc zauważalna, a przez to bardziej skuteczna. Przykładowo, blisko 46 proc. respondentów z Niemiec przebadanych przez Nordlight Research deklaruje akceptację dla reklamy mobilnej.

Firma analityczna mobileSQUARED przedstawiła nowe prognozy związane z rynkiem mobilnej reklamy w Europie. Zgodnie z przewidywaniami, europejski rynek mobilnej reklamy będzie warty 2 mld dolarów do końca 2015 roku.

Następuje gwałtowny rozwój sprzedaży urządzeń mobilnych. Rosną także oczekiwania co do aplikacji, które służyć mają już nie tylko rozrywce, ale również zakupom (np. aplikacja mobilna allegro na rynku polskim), komunikacji (facebook w wersji mobilnej) czy płatnościom (oferty banków). Otwiera się tutaj także pole do wykorzystania aplikacji dla dostarczania wiedzy medycznej.

Firmy nie doceniły wagi reklamy mobilnej – jedynie 10% reklamodawców przygotowało mobilne wersje stron, na które kierowani byli klienci po kliknięciu w banner. Dotyczy to także aplikacji umożliwiających dostęp do treści w powiązaniu z działaniem marketingowym (mniej niż 3%). Otwiera się tutaj duża furtka dla zmian.

Pracownicy coraz częściej używają urządzeń przenośnych. Twierdzą, że podnoszą one wydajność pracy. Takiego zdania jest aż 56 proc. osób ankietowanych przez Kelton Research na zlecenie Sybase. Spośród tych, którzy podzielają to przekonanie, 82 proc. używa w celach służbowych ponad trzech aplikacji mobilnych. Około 45 proc. twierdzi, że korzystałoby chętnie z działającego online punktu pobierania aplikacji dostarczonych i aprobowanych przez pracodawcę. Rysuje się tu więc rynek dla aplikacji dla specjalistów.

System ochrony zdrowia a mhealth

Stoimy dziś przed koniecznością poprawy systemu ochrony zdrowia. Dotyczy to zarówno świadczących usługi medyczne, Lekarzy, Pielęgniarek i pozostałych specjalistów, jak i ubezpieczycieli, rządów państw i firm prywatnych. Wzrost światowej populacji, jej starzenie się oraz coraz większa liczba chorych przewlekle wymuszają zmiany w ochronie zdrowia.

  1. Rozszerzanie się rynku urządzeń mobilnych, szerokopasmowego Internetu, dedykowanych Pacjentom zdalnych urządzeń oraz aplikacji wraz z nowym rozumieniem przez Odbiorców, jak te urządzenia i programy mogą im pomóc – zaowocuje trwałymi zmianami w ochronie zdrowia. Opierać się one będą 4 kluczowe aspekty.
  2. Technologie mobilne i bezprzewodowe łączą Pacjentów i specjalistów w ochronie zdrowia w zupełnie nowatorski sposób, dając możliwość budowania nowych relacji, a w ich oparciu o świadczenie usług zdrowotnych. Te technologie wraz ze standardami komunikacji i zabezpieczenia danych medycznych oznaczają cyfrową rewolucję w ochronie zdrowia.
  3. Ludność świata starzeje się, postępuje wzrost liczby osób chorych przewlekle. Nowe, efektywniejsze i tańsze metody prewencji, rozpoznawania i leczenia chorób stają się koniecznością. Technologie mobilne oferują rozwiązanie przynajmniej części z tych problemów.
  4. Technologie mobilne zadomowiły się, zarówno wśród Pacjentów jak i personelu medycznego. Rosnące wymagania Pacjentów będą musiały znaleźć odbicie w poszerzaniu się oferty rozwiązań w zakresie mHealth. Wymagania Pacjentów i rynku wpłyną znacząco na odbieranie technologii mobilnych przez Lekarzy i środowisko medyczne.
  5. Aplikacje mobilne wspierają interakcje między Pacjentami i personelem medycznym, co prowadzi do zwiększenia poczucia komfortu Pacjentów, lepszej personalizacji opieki zdrowotnej, zarówno w zakresie prewencji, diagnostyki, leczenia jak i opieki długoterminowej.

Świat wokół nas zmienia się nieustannie. Książki zamieniają się w e-booki, płyty DVD w Video na życzenie, nie idziemy już do kiosku po gazetę, wystarczy nam tablet, a zamiast w albumie z wakacyjnej podróży zdjęcia zamieszczamy w sieci. Wszystkie nasze zmiany zachowania to nic innego jak postępująca z dnia na dzień technologiczna rewolucja.

Kogo najbardziej dotykają zmiany związane z tą rewolucją? Bez wątpienia tych części gospodarki, które bazują na danych i wiedzy, takich jak edukacja, zdrowie, finanse i administracja. Nawet jednak tradycyjne gałęzie przemysłu muszą poddać się przemianom, bowiem konsumenci są już dziś zupełnie odmienni od tych sprzed kilku lat. Odmienni w zachowaniu, oczekiwaniach, sposobach poszukiwania informacji i podejmowaniu decyzji.

Zasadnicze zmiany ostatnich lat zebrać można w akronimie SMAC (social, mobile, analytics i cloud).

Technologie te, każda z osobna i wszystkie razem, mają największy wpływ na nasze codzienne życie. Zmieniają sposób komunikacji, przetwarzania informacji, zmieniają duże organizacje i firmy. W dziedzinie ochrony zdrowia zmiany te są na świecie olbrzymie. Najważniejsza z nich to mobilność. Zwana w ochronie zdrowia „mHealth”.

Technologie mobilne zmieniają medycynę. Pozwalają na co dzień przeczesywać Internet w poszukiwaniu interesujących nas informacji, pozwalają na korzystanie z profesjonalnych źródeł wiedzy, przypominają nam o wizycie lekarskiej albo ją zastępują. Wspomagają diagnostykę. Pozwalają przechowywać dane. Spójrzmy zatem na najważniejsze trendy w dziedzinie ochrony zdrowia i technologii mobilnych.