Partnerstwo

Uczelnie medyczne

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Współpraca z UJ CM skupia się na aplikacji dla zdrowia układu ruchu, rozwijanej we współpracy z Instytutem Nauki o Zdrowiu, Zakładem Chorób Kości i Stawów.

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego powołała Grupę Ekspertów dla walidacji realizacji części rehabilitacyjnej naszych rozwiązań.

Uczelnie techniczne

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

W ramach współpracy z pracownikami AGH w Krakowie w ciągu ostatniego roku przeprowadziliśmy testy aplikacji mobilnej w zastosowaniach dla lekarzy.

Organizacje pozarządowe

Magazyn Studencki Medstudent

Wspólnie ze Studenckim Magazynem Lekarskim Medstudent zgłebiamy zagadnienia jakości edukacji medycznej, wdrażamy innowacyjne pomysły dotyczące zdobywania wiedzy na kierunkach lekarskich. A także dbamy, aby środowisko młodych adeptów medycyny było zintegrowane.

IFMSA-Poland

Współpraca z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA-Poland prowadzona jest w obrębie produktów dla studentów kierunków medycznych, w szczególności aplikacji MeduCards.

Medical Robotics

Medutools współpracuje z Medical Robotics Reports. W ramach tej współpracy realizujemy serwis www i wsparcie dla rozwiązań mobilnych. Medical Robots Reports jest periodykiem wychodzącym naprzeciw zapotrzebowaniu na specjalistyczne czasopismo naukowe środowiska związanego z opracowywaniem robotów i ich aplikacji.

Klaster Life Science

Wydawnictwo jest członkiem Klastra Life Science od maja 2015 roku. Klaster LifeScience Kraków powstał w 2006 roku, jako inicjatywa 32 małopolskich firm i instytucji, które połączyła wizja rozwoju innowacyjności w sektorze biotechnologii, farmacji, medycyny, produkcji żywności oraz pozostałych obszarach „life science”.

Instytucje publiczne

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Instytucja publiczna, jaką jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny skupia się na zagadnieniach ochrony zdrowia społeczeństwa, w tym w zakresie prewencji chorób.

Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie

Współpraca z Okręgową Izbą Lekarską obejmuje przygotowanie i wdrożenie serwisu www z dostępem mobilnym.