O firmie

Rozwiązania mHealth

Oferujemy rozwiązania mobilne dla zdrowia i medycyny.

Medutools

Wydawnictwo Interaktywne Medutools zajmuje się kompleksowym projektowaniem, przygotowaniem i wdrażaniem aplikacji i narzędzi integrujących usługi mobilne z wiedzą medyczną. Każda aplikacja i usługa jest starannie przygotowywana przez zespół specjalistów – zarówno lekarzy jak i informatyków. Oznacza to, że sprawdzona wiedza medyczna dedykowana odpowiedniej grupie klientów umieszczana jest w funkcjonalnej aplikacji mobilnej.

Nasze aplikacje są innowacyjne, ponieważ:

  • są nowością na polskim rynku;
  • są wynikiem twórczego połączenia technologii i medycyny;
  • są dostosowane do indywidualnych potrzeb Odbiorców (studentów, lekarzy, pacjentów, firm i instytucji);
  • są integrowalne ze sprzętem wszystkich wiodących marek urządzeń mobilnych oraz systemów operacyjnych.

Wiedza i doświadczenie

Łączymy doświadczenie medyczne, wiedzę kliniczną, praktykę lekarską i opinie ekspertów z wysokiej jakości oprogramowaniem.

mHealth

mHealth rośnie w miarę, jak społeczeństwa, dostawcy usług zdrowotnych, czy ubezpieczyciele adaptują technologie mobilne, smartfony, tablety i aplikacje do swoich potrzeb. Z jednej strony rynek ten silnie kształtowany jest przez potrzeby coraz bardziej świadomych użytkowników. Z drugiej zaś przedsiębiorcy korzystają z mHealth wyjątkowo chętnie, gdyż zapewnia im wzrost jakości świadczonych usług przy jednoczesnej redukcji kosztów.

Zgodnie z Research2guidance’s Global Mobile Health Marketing Report 2013-2017 rynek mHealth będzie rósł do wartości 26 miliardów dolarów w 2017 roku. Wzrost ten oparty jest o kilka kluczowych elementów. Należą do nich:

  1. Stałe rozpoznawanie nowych potrzeb odbiorców przez dostawców usług, ubezpieczycieli, rządy i firmy prywatne, połączone z silną potrzebą redukcji kosztów. Dotyczy to zwłaszcza odbiorców będących pacjentami cierpiącymi na choroby przewlekłe.
  2. Wzrost ilości urządzeń mobilnych, dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz rozbudowanie i tworzenie urządzeń dedykowanych wyłącznie opiece medycznej.
  3. Wzrost świadomości Pacjentów dotyczącej sposobów, w jaki mHealth może pomóc im w codziennym życiu, dbaniu o własne zdrowie, wspomaganiu w chorobach i w komunikacji ze specjalistami w zakresie medycyny.
  4. Kształtowanie się standardów w zakresie opieki zdrowotnej w dziedzinie mHealth.