Aplikacje mobilne

Aplikacja MeduFit

Zobacz więcej

Aplikacja MeduSzczepienia

Zobacz więcej

Aplikacja MeduCards

Zobacz więcej

MeduFit – aplikacja mobilna dla zdrowia układu ruchu, zawiera materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki zdrowotnej oraz rehabilitacji. Elementem systemu MeduFit jest również strona www dla fizjoterapeutów z możliwością zdalnego nadzoru nad pacjentami.

MeduCards – aplikacja mobilna dla studentów kierunków medycznych zawierająca materiały edukacyjne w zakresie przedmiotów przedklinicznych.

MeduSzczepienia – mobilny kalendarz szczepień zawierający sprawdzoną wiedzę na temat prewencji chorób zakaźnych dla rodziców, dla dorosłych i dla podróżujących po świecie.

Serwisy mobilne – dla naszych klientów przygotowujemy serwisy www zgodne ze standardami mobilnymi, responsywne i spełniające wymagania urządzeń przenośnych.